Akdeniz İhracatçı Birlikleri

Akdeniz İhracatçı Birlikleri

Türkiye'de 13 adet İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ve GenelSekreterlikler Bünyesinde 60 adet İhracatçılar Birliği bulunmaktadır. Her Genel Sekreterlikbünyesinde farklı konularda faaliyet alanları bulunmakta olup; toplam 26 değişik faaliyetalanı mevcuttur. Üyeleri İhracatçılardır.