Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği

Türkiye'de 13 adet İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ve GenelSekreterlikler Bünyesinde 60 adet İhracatçılar Birliği bulunmaktadır. Her Genel Sekreterlikbünyesinde farklı konularda faaliyet alanları bulunmakta olup; toplam 26 değişik faaliyetalanı mevcuttur. Üyeleri İhracatçılardır.