Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla; 4Mart 1937 tarih ve 2/6107 sayılı Kararname ile Doğu ve Cenup Vilayetleri Mıntıkası, "Canlı Hayvan İhracatçıları Birliği Türk Anonim Şirketi", adı altında kurulmuştur.

25.01.2017 17:27

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla; 4 Mart 1937 tarih ve 2/6107 sayılı Kararname ile kurulmuştur. O tarihte Doğu ve Cenup Vilayetleri Mıntıkası, "Canlı Hayvan İhracatçıları Birliği Türk Anonim Şirketi", adı altında kurulmuştur.

Kurulan bu ilk birlik, Doğu Anadolu İhracatçı Birliğinin temeli olmakla birlikte, daha sonraki dönemlerde, Ülkemizde kurulan diğer İhracatçı Birliklerinin de temelini teşkil etmiştir.

3 Temmuz 2009 tarih ve 27277 Sayılı Resmi Gazete Yayımlanarak Yürürlüğe giren 5910 Sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında görev
yapmaktadırlar.

İlgili Videolar