Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri

Mustafa Kemal ATATÜRK'ün imzasıyla 1937 yılında ilk İhracatçı Birliği'nin kuruluşunu gerçekleştirmiştir.

21.06.2017 16:34

Ülkelerin gelişmelerinde büyük öneme sahip olan dış ticaretin en önemli ayağı ihracattır. İhracatın artması ülkede yaratılan zenginliği artırmakta, üretim verimliliğinin yükselmesine neden olmaktadır. Bu önemi kavrayan ülkemiz, Mustafa Kemal ATATÜRK'ün imzasıyla 1937 yılında ilk İhracatçı Birliği'nin kuruluşunu gerçekleştirmiştir.Kuruluş amaçları arasında ihracatın artmasına katkı sağlamak, mesleki dayanışmayı artırmak, ihracatçıların mesleki faaliyetlerini ve ilişkilerini düzenlemek, sorunlarına çözüm bulmak ve yol göstermek olan İhracatçı Birlikleri bugün için 60 adet olup, bu Birlikler 26 ihracatçı sektörde faaliyette bulunmaktadır.

Hızla gelişen ekonomiye paralel olarak 66 noktada faaliyet gösteren İhracatçı Birlikleri, hizmeti ihracatçıya götürme politikası çerçevesinde 31 ilde, 13 Genel Sekreterlik bünyesinde 35'i online İrtibat Bürosu olmak üzere ihracat merkezlerinin tamamına yakınını doğrudan hizmet kapsama alanına dahil etmişlerdir.Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ihracatçılar, faaliyet alanlarına göre ilgili İhracatçı Birlikleri'ne üye olmaktadır. Her İhracatçı Birliği'nin dört yılda bir seçimle yenilenen bir Yönetim Kurulu bulunmaktadır.
Kısa adı OAİB olan Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlği; 1989 yılında Ankara'da çimento, cam, seramik ve diğer toprak ürünleri ihracatçılarına hizmet vermek amacıyla faaliyete geçmiştir.

İlgili Videolar