İnoSuit - Dörtler Kablo

Üniversite-sanayi işbirliğine dayanmakta olan “İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı" kapsamında, inovasyon yönetimi altyapısının oluşturulması, güçlendirilmesi, her bir kurumun kendi hedeflerine, yapısına ve ihtiyaçlarına uygun kurumsal inovasyon sistemlerinin tasarlanması ve hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Bu bölümde Tokat ilimizin inovatif şirketi "Dörtler Kablo" İnosuit deneyimini anlatıyor.

22.02.2018 10:56
İlgili Videolar