İnoSuit - Saray Bisküvi

Üniversite-sanayi işbirliğine dayanmakta olan “İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı" kapsamında, inovasyon yönetimi altyapısının oluşturulması, güçlendirilmesi, her bir kurumun kendi hedeflerine, yapısına ve ihtiyaçlarına uygun kurumsal inovasyon sistemlerinin tasarlanması ve hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Bu bölümde ülkemizin en köklü firmalarından Saray Bisküvi İnosuit deneyimini paylaşıyor.

21.02.2018 11:55
İlgili Videolar