Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) , farklı sektörlerde faaliyetgösteren dört ayrı “İhracatçılar Birliği”nin tek çatı altında, diğer bir deyişle tek GenelSekreterlik bünyesinde toplanmasıyla meydana gelmiştir.