Uludağ İhracatçı Birlikleri

Uludağ İhracatçı Birlikleri

İhracatçı Birlikleri, ihracatçıları örgütlendirmek ve işbirliğini geliştirmeksuretiyle ihracatı artırarak ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak üzere kurulan meslekkuruluşlarıdır. Türkiye çapında bölgesel ve sektörel ayrımlara göre, 13 Genel Sekreterlik, 24sektör bazında, 61 İhracatçı Birliği çalışmalarını sürdürmektedir.